Gewoon alledaagse kleine gedachtegangen

The birth of a portrait (timelapse)

Door pinna_be op maandag 2 oktober 2017 00:31 - Reacties (14)
Categorie: Mijmeringen, Views: 1.904

In dit geval een portret van James McAvoy als Robbie in de film 'Atonement'.Getekend en gefilmd door mijn vriendin, met uiteraard minimale technische help van mij.

setup:

Deze filmpjes zijn vooralsnog heel experimenteel bedoeld, vandaar de ietwat goedkope setup
 • simpele tripod
 • simpele smartphone (wileyfox swift)(gefilmd met timelapse optie)
editing met apple iMovie

tanden die uitvallen in je slaap

Door pinna_be op dinsdag 1 maart 2016 12:15 - Reacties (13)
Categorie: Mijmeringen, Views: 5.973

Ik werd wakker, midden in de nacht. Vervelende nachtmerrie over uitvallende tanden. Ik herinnerde me dat dit soort dromen best vaak voorkomen, het zou betekenen dat je je krachteloos voelt ofzoiets. De rationele ik lachte het gebeuren weg en probeerde verder te slapen. Om te slapen positioneerde ik me op mijn rechterzij, dit deed ik omdat ik dan minder snurk en ik zo mijn vriendin een rustigere nacht kan bezorgen. Terwijl ik me neerleg, voel ik een tand loskomen aan de linkerkant van mijn gebit en hoor ik het vallen met een tik op de rechterkant.

"Shit, ik was toch redelijk zeker dat ik wakker was."

Half in paniek snelde ik naar de badkamer, om te kijken welke tand er uit was gevallen. Ondanks de paniek hoopte ik stilletjes dat het misschien een wijsheidstand was. De tandarts had er een week voordien ťťn moeten verwijderen doordat het onstoken was en hij had gezegd dat de anderen ook verwijderd zouden moeten worden op termijn. Aangezien dit geen aangename ervaring was geweest, zou het een lichtpunt zijn moest deze nachtmerrie uitmonden in een keer minder naar de tandarts.

Aangekomen in de badkamer, voor de spiegel spuwde ik de tand uit mijn mond in mijn hand. Een gevoel van schaamte bekroop me toen ik zag dat de tand donkergeel en plakkerig was. "Ik poets mijn tanden nochtans regelmatig", dacht ik, maar deze tand was letterlijk de goorste tand die ik ooit in mijn leven had gezien. Verslagen keek ik in de spiegel naar de reflectie van mijn mond, waar ik al snel vaststelde dat mijn wijsheidstanden er nog allemaal waren. Meer nog, bij nadere inspectie zag ik dat er geen enkele tand ontbrak in mijn mond.

"Wat is hier aan de hand?"

Ik keek weer naar de tand en stelde vast dat het geen kies kan zijn, maar dat het eerder de vorm van een snijtand had. Een koud gevoel bekroop me: "Zou iedereen straks zien dat ik een voortand ontbreek, hoe kan ik er ooit nog goed voorkomen op een sollicitatiegesprek?". Snel keek ik weer in de spiegel en voor de zekerheid voelde ik met mijn vinger zodat ik zeker kon zijn dat ze er allemaal waren. Ik kwam weer tot dezelfde conclusie en besloot wederom dat al mijn tanden zich nog allemaal in mijn mond bevonden.

En toen drong het door.

De dag voor het slapengaan had ik al de hele dag een beetje keelpijn, en zeker tegen de avond begon ik vrij hevig te hoesten. Allicht het begin van de kleine verkoudheid waar ik op moment van schrijven nog steeds mee zit. Om dit hoesten tegen te gaan had ik 's nachts voor het slapen gaan een warme thee gedronken en heb ik een ricola-snoepje in mijn mond gestoken om de hoest wat te kalmeren. Na uren van zuigen heeft het snoepgoed een tandvormige vorm gekregen en is het blijven plakken aan een tand. Toen de nachtmerrie me wekte en ik me achteraf weer op mijn zij legde, kwam het snoepje los en de rest van het verhaal ken je.

Al bij al toch een gekke ervaring.

levensvragen - filosofeersessie

Door pinna_be op zaterdag 15 augustus 2015 18:08 - Reacties (21)
Categorie: Mijmeringen, Views: 3.341

Wat is het doel van het leven? Waar komt het leven vandaan? Waarom vinden mensen leven zo belangrijk en waarom verzetten ze zich tegen sterven?

Zijn er/Bestaan er hogere levensvormen?

Deze vraag is in de geschiedenis al vaak gesteld, maar er is nog nooit een rationeel juist antwoord op gekomen. Ironisch genoeg zijn er veel levens verloren in oorlogen tussen mensen die hun antwoord op deze vraag een verschillende naam hebben gegeven. Een schepper, een God, een Allah, een Jahweh, een levensenergie, iets groters, ... allemaal vage antwoorden van mensen die deze vragen willen beantwoorden. Leven is een geschenk van een grotere macht, is een antwoord dat makkelijk te geloven is. We stoppen met denken over deze moeilijke vraag en stellen ons onderdanig tegenover een al dan niet bestaande hogere vorm van leven die zaken voor ons beslist.

Het idee van een hogere levensvorm, zij het in de vorm van goden of zij het doordat we onze ziel/geest als iets heiligs beschouwen heeft me altijd al een beetje dwars gezeten. Agnost zijnde beweer ik zelf niet dat ze niet kunnen bestaan, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de artificiŽle intelligenties die we nu maken "lagere" levensvormen zijn. Neen, het probleem is dat het een verschuiving is van de vraag en geen antwoord: waar zou immers die "hogere" levensvorm vandaan komen?

Overigens doet deze gedachtegang me trouwens vragen stellen over het ontstaan van religies. Is het enige doel van geloven dan om de pijn te verlichten wanneer er een dierbare heengaat? De meeste godsdiensten zijn voor mij als het ware een ongefundeerde bundel verhalen waar we troost in kunnen vinden, doordat we erin slagen onszelf wijs te maken dat er een kans bestaat dat het correct is. Op dezelfde manier als wanneer je niet gestudeerd hebt voor een examen, je jezelf 5 minuten voor de aanvang probeert wijs te maken dat je kan slagen omdat je meestal wel aanwezig was tijdens de lessen.

Wat is dat eigenlijk: leven?

Leven wordt vaak gedefinieerd als een systeem dat energie en materie uitwisselt en in staat is zich in stand te houden, te groeien, zich aan te passen aan veranderingen en omgeving en zich kan voortplanten (volgens Wikipedia). Naar mijn mening is dit geen definitie, maar eerder een bundel eigenschappen waaraan bepaalde groepen materie moeten voldoen om onder onze intuÔtieve aangeboren definitie voor leven te vallen.

Verwoorden wat mijn intuÔtieve betekenis voor leven is, zou inhouden dat ik woorden gebruik waar ik ook moeilijk een betekenis voor kan verwoorden. "Iets leeft als het wil leven/bestaan" is dan misschien nog wel mijn favoriete definitie. Het doet me als mens goed, misschien zelfs bijna machtig voelen: ik leef uiteindelijk enkel en alleen omdat ik het wil. Deze definitie is overigens ook niet helemaal niet perfect, maar een perfecte definitie vinden daar slaag ik niet in. Eerst en vooral: "willen" wordt op een vreemde manier gebruikt in deze definitie en is meer "een neiging hebben tot". Iets willen impliceert immers een staat van (zelf)bewustzijn, maar je kan makkelijk argumenteren dat er dieren zijn die geen zelfbewustzijn hebben (afhankelijk van wat je definitie daarvoor is) en die wel leven.

Waar komt het leven vandaan? Wat is het doel van het leven?

Waar leven vandaan komt, kan volgens mij makkelijk uitgelegd worden. Er is in ons heelal aanwezig: veel soorten materie en best wel wat energie. Deze twee zaken komen zo vaak voor dat ze in bijna alle mogelijke combinaties ergens wel bestaan. En dan hebben we ineens een combinatie van materie en energie die wil blijven bestaan (dit is leven), uiteraard zal deze combinatie talrijker en beter worden. Iets wat actief actie onderneemt om te bestaan heeft immers grotere kans om na vele jaren te bestaan dan iets wat dat niet doet. Leven is een statistisch toeval, het is ontstaan door random combinaties en het zal blijven bestaan doordat de kans van bestaan groter is. Overigens gaat dit niet in tegen eventuele theorieŽn over hogere levensvormen, het kan in mijn theorie nog altijd goed zijn dat er een hogere levensvorm verantwoordelijk is voor leven zoals wij het kennen.

Het doel van het leven is een vraag die misschien irrelevant is en/of triviaal. Je kunt aan de hand van "mijn" theorie besluiten dat leven het doel van het leven is, dat is immers de reden waarom onze huidige realiteit en onze waarneming ervan bestaat. Even goed kan je besluiten dat leven geen doel is en/of heeft, maar gewoon een mechanisme en/of een oorzaak is van onze hedendaagse realiteit.

om af te ronden

Laat zeker iets weten of je het oneens bent met mijn theorie en/of hoe je de theorie zou kunnen aanvullen/verbeteren. Ik ben geÔnteresseerd in antwoorden van elke mogelijke filosofische en/of ideologische strekking!
EDIT: Bedankt alvast voor de vele leuke/kritische reacties, zowel van diegenen die ontopic blijven als van diegenen die offtopic gaan, zowel van diegenen waarmee ik het eens ben als diegenen waar ik het niet mee eens ben. Ik vind het een bijzonder verrijkende ervaring en ondertussen denk ik dat de verzameling van reacties al waardevoller is dan de blog zelf.

BTW: Merk overigens op dat mijn oplossing ook een verschuiving is van de vraag: "waar komt leven vandaan?" naar "waar komt materie en energie vandaan?". IntuÔtief lijkt me het al mogelijk dichter bij een antwoord omdat leven niet meer als iets speciaals wordt het behandeld, maar het antwoord lijkt me nog steeds oneindig ver van iets wat ik kan vatten. TheorieŽn hierover zijn ook welkom!

BTW BTW: Als je een spellingsfout opmerkt of iets gelijkaardigs, dan mag je me dit altijd laten weten! Hulp op dat vlak wordt geapprecieerd, maar vat het niet verkeerd op als ik een eventuele reactie verwijder om een discussie on topic te houden.

Het Downloadgedrag van de Vlaming, oftewel onduidelijke nietszeggende statistieken

Door pinna_be op dinsdag 16 december 2014 21:33 - Reacties (13)
Categorie: Mijmeringen, Views: 5.245

inleiding

Vandaag werd er op tweakers.net een artikel geplaatst (LINK) waaruit leek dat het illegaal downloadgedrag van de Vlaming enorm is toegenomen. De statistieken zijn echter onduidelijk en nietszeggend. Aangezien er partijen zijn die er baat bij zouden kunnen hebben om de toestand van de piraterij "erger" voor te stellen dan deze is, vind ik het mijn plicht om te delen met de wereld wat de statistieken echt zeggen.

nutteloze statistieken

Er zijn al enkele zaken die je op het eerste gezicht zouden kunnen doen twijfelen aan de nuttigheid/waarheid van de statistiek.
 • Hij is onintuÔtief. legale diensten zoals spotify worden steeds populairder, ik neem aan dat iedereen wel denkt/gelooft dat dit ervoor zou moeten zorgen dat piraterij daalt. Bovendien worden steeds meer websites geblokkeerd, hoe dan ook: "een stijging lijkt vreselijk onwaarschijnlijk"
 • Er wordt in het meest opvallende deel vaag gedaan over waarvan de percentages zijn. Bij het grafiekje staat er gewoon "in procenten". Aangezien minstens de helft van je lezers je artikelen niet volledig lezen, is het cruciaal dat de aandachtstrekkers zoals de grafieken eenduidig bergrijpbaar zijn.
 • Na het lezen van het artikel lijken de percentages te gaan over de downloadende Vlaming. We weten dus niets over de absolute aantallen, of percentages van de Vlaming. We kunnen dus geen conclusies trekken over het piraterijgedrag van de Vlaming in het algemeen.
 • Er wordt niet duidelijk aangegeven wat er wordt bedoeld met de "downloadende Vlaming". Wordt streamen ook als downloaden geteld? Technisch gezien download je die ook, zal elke tweaker wel zeggen. Maar de gewone mens associeert downloaden met iets opslaan op de computer zodat je er voor altijd offline aan kan.
De statistieken uit 2014, wat betekenen ze echt

Eerst en vooral: Downloaden is niet gelijk aan streamen. Hoewel dit nergens letterlijk vermeld staat, kan je dit wel vinden. Het leek me overigens onmogelijk dit te concluderen uit de samenvatting. Ik heb dan ook de volledige versie moeten aanvragen om aan deze conclusie te komen.

In de samenvatting staat dat 56,3% van alle Vlamingen muziek consumeert. Uit het volledig rapport blijkt onrechtstreeks* dat 46,3% van de Vlamingen muziek downloadt. Doordat deze percentages verschillend zijn, kan je besluiten dat online muziek consumeren niet gelijk wordt geacht als muziek downloaden.

*onrechtstreeks want er staat dat 50.3% van de computergebruikende Vlamingen muziek downloadt en er staat dat 92% van de Vlamingen computergebruikend is.

Verder krijgen we hier 2 percentages (berekend aan de hand van bovenstaande percentages en aan de hand van de percentages die uit de grafiek komen).
 • percentage Vlamingen die zowel legaal als illegaal downloaden: 12,4%*46,3% = 5,7%
 • percentage Vlamingen die vooral illegaal downloaden: 33,9%*46,3% = 15,7%
Nu krijgen we percentages die nuttig zijn, aangezien we nu het echte gedrag van de Vlaming kunnen bestuderen, ipv een deelgroep van de Vlamingen die geen enkele representatieve waarde heeft.

Wat kunnen we nog vinden uit 2013

Deze statistieken waren iets gemakkelijker te vinden, op de website vanDIGIMETERR staan immers ook de verslagen van de vorige jaren. de verwoordingen zijn ook weer anders, wat toevoegt aan het onduidelijke.

Niettemin, er staat dat 58% van de computergebruikers muziek downloaden, het percentage computergebruikers onder de Vlamingen was toen ook al 92%, waardoor je krijgt dat in 2013 53,4% van de mensen muziek downloaden. Merk overigens op dat deze statistieken minder nauwkeurig zijn, waardoor we verplicht zullen zijn om af te ronden na de komma wanneer we straks vergelijken.

We kunnen dan ook weer met behulp van de grafiek de volgende statistieken berekenen
 • percentage Vlamingen die zowel legaal als illegaal downloaden: 12,7%*53,4% = 6,8%
 • percentage Vlamingen die vooral illegaal downloaden: 28,5%*53,4% = 15,2%
Nu de ECHTE data interpreteren

Wat kunnen we nu zeggen:
 • Tegenover 2013 is het percentage Vlamingen dat vrijwel uitsluitend downloadt toegenomen met 0,5%. We kunnen stellen dat er vrijwel geen verschil waarneembaar is.
 • Tegenover 2013 is het percentage Vlamingen dat af en toe downloadt afgenomen met 1,1%, wederom vrijwel geen verschil
Wel interessant is op te merken dat de Vlaming minder muziek downloadt in het algemeen. Wil dit zeggen dat de media-consumptie is afgenomen door bvb economie en dat zij die pirateren hier niet aan onderhevig zijn? Wil dit zeggen dat de Vlaming meer streamt ipv downloadt en dat dit komt doordat diensten als spotify steeds populairder worden? Nog andere betekenissen? In elk geval, de statistieken zeggen niet dat de vlamingen meer pirateren dan vroeger.

conclusie + nawoord

Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik tweakers.net er niet van beschuldig doelbewust statistieken te obfusceren en onduidelijk te maken, wel hoop ik dat tweakers.net en de lezers proberen voorzichtig te zijn met vreemde statistieken. In principe staat er niets fout in het artikel, maar wanneer je de reacties erop naleest kan je direct zien welke conclusie de lezer trekt.

Het is zowel de taak van tweakers.net om duidelijk te zijn, als de taak van de lezers om kritisch te blijven.

Kortom statistiek is gevaarlijk

PS excuseer voor de typfoutjes en wellicht gekke zinsconstructies. Ik heb de blog redelijk snel geschreven. Foutjes/suggesties mag je altijd melden, lieft in een DM om de reacties ontopic te kunnen houden

kwantum computing

Door pinna_be op zondag 25 mei 2014 00:42 - Reacties (15)
Categorie: Mijmeringen, Views: 6.009

inleiding
Zoals velen van jullie waarschijnlijk gelezen hebben, heeft google een tool uitgebracht waarmee je kan leren met kwantum computing te spelen. Wat ontdekte ik: ik versta er geen *** van. De concepten zijn redelijk ingewikkeld en in een poging om het te snappen heb ik een uitleg gemaakt. (De uitleg is Engelstalig aangezien ik hem gepost heb op reddit)

Nu, is deze uitleg mogelijk niet helemaal correct, ik deel hem met jullie in een poging het onderzoek voor jullie makkelijker te maken, maar vooral ook in de hoop dat er verduidelijkende reacties komen. Als we met meerdere mensen onderzoeken, kunnen we misschien een uitleg bekomen die wel correct is. En indien we geluk hebben leest iemand die er daadwerkelijk iets van weet deze blog ook, en kan hij/zij veel mensen helpen door aan te vullen.

De uitleg bestaat uit meerdere delen. Ik probeer eerst het heel simpel uit te leggen, en probeer dan uit te diepen.

uitleg - deel 0

http://qcplayground.withg...ayground/5653164804014080[1] . Dit is het basisvoorbeeld waar ik mee wil werken. De reden is omdat dit het eerste voorbeeld is waar er kwantum magie aan de pas komt.


Eerst creŽer je een vector van 8 bits 0000 0000 geÔnitialiseerd op 0. Aan de linkerzijde zie je een veld met grootte 256. Elk vierkantje op dit veld stelt een mogelijke staat voor, namelijk alle combinaties die je kan maken met 1en en 0en. Dit zijn er 256 en staat i komt overeen met de bitwise unsigned interpretatie van i.

We proberen eerst Hadamard uit te leggen. Hadamard zal een qubit i in superpositie zetten, dit betekend dat deze qubit zowel 0 als 1 is. Wanneer we dit doen op de bit met index 2, dan krijgen we mogelijke staten, namelijk de staten 0000 0000 en 0010 0000 (0 en 4). We merken op dat Hadamard een 2de keer runnen op een bit de eerste keer ongedaan maakt. Hademard is dus z'n eigen inverse. We merken ook dat de tool een balkje zet wanneer de staat "mogelijk" is, of in de 2d versie een vierkantje inkleurt.

uitleg deel 1

Nu klopt deze uitleg niet helemaal. In de Quantuminformatica wordt er immers gewerkt met qubits ipv bits, en elke qubit is eigenlijk een lineaire combinatie 𝛂*0 + β*1, waar 𝛂 en β complexe getallen zijn met de eigenschap |𝛂|^2 + |β|^2 = 1. ( Je kan dit grafisch voorstellen door een sfeer voor je te nemen. De noord en zuidpool zijn de klassieke bits 0 en 1, een qubit kan elk ander punt zijn op de oppervlakte van de sfeer.

Dus, wat doet een Hadamard gate nu eigenlijk met een qubit? je creŽert nog steeds een superpositie, enkel ben je niet gewoon meer 1 en 0, er zijn parameters bij nu, die beschrijven "hoeveel 0" of "hoeveel 1" je op dat moment bent. Je berekent new𝛂*0 + newβ*1 met new𝛂 = (𝛂+β)/sqrt(2) en newβ = (𝛂-β)/sqrt(2) . Dit betekent dat de qubit startend vanaf 𝛂=1, β=0 na de Hadamard bewerking new𝛂 = (𝛂+β)/sqrt(2) en newβ = (𝛂-β)/sqrt(2) . Merk op dat Hadamard nog steeds invers is.

uitleg deel 2
Nu, wat met de staten op het veld. Wanneer je je muis beweegt over het vel zie je |0> en |1> en |2> en ... . Wel, wanneer je met een qubit werkt, dan heb je duidelijk 2 mogelijke staten, waar je parameters hebt om te bepalen "hoeveel" je in welke staat zit. In het een qubit geval noem je deze staten respectievelijk |0> en |1>. Wanneer je met meerder qubits werkt, krijg je meerdere staten, meer bepaald 2^k staten. Op die 2^k staten geldt de volgende eigenschap: ∑ (|i>^2) = 1.

Wanneer we Hadamaren op bit 0, 1 en 2, zetten we deze 3 bits in superpositie. De formule is anders (liefhebbers kunnen dit makkelijk vinden op wikipedia na het lezen van deze blog, ik hoop voldoende info te verschaffen om het artikel te begrijpen), maar het concept is hetzelfde: Je "verdeelt je kans" over je verschillende staten, met andere woorden ∑i=02^k (|i>^2) = 1. en elke |i> is evengroot. (??? meer info gevraagd over het effect van een bewerking op een qubit, wanneer je met meerdere qubits werkt aub)

sigmaX + matrixnotatie

SigmaX is de not port in de quantumfysica. De nieuwe |0> van een betreffende qubit is gelijk aan de nieuwe [1> en omgekeerd. Merk op dat sigmaX op een bit in superpositie geen effect heeft.

Een laatste belangrijke zaak om op weg te geraken is de matrixnotatie. Waar een qubit is geschreven als [ |0>, |1> ]^t en een poort op 1qubit voorgesteld wordt door een vierkante 2*2 matrix.

bvb. de Hadamard matrix is [ [1/sqrt(2), 1/sqrt(2)], [1/sqrt(2), 1/sqrt(2)] ], Je kan dus het resultaat berekenen door [new|0>, new |1>]^t = [new|0>, new |1>]^t * [ [1/sqrt(2), 1/sqrt(2)], [1/sqrt(2), 1/sqrt(2)] ].

tot slot

Hopelijk heb je genoten van mijn blog en is hij niet te onwaar. Laat zeker een reactie achter, ter appreciatie van de blog of om iets toe te voegen/suggereren/op te merken. Zelfs spellingsfouten mogen gemeld worden, hoewel liever in DM, zodat het minder inspanning kost om de reacties on topic te houden.